ZČU Právnická fakulta

Vnější stavba lešení na právnické fakultě ZČU na sadech Pětatřicátníků v Plzni